Het RKO bestuur heeft een nieuw plan ontwikkeld om de toekomst te lijf te gaan. Vergrijzing en leegloop liggen op de loer. Alle watersportverenigingen en klassen organisaties hebben hiermee te kampen.

Wat deden we al eerder?

RKO 2020
een aantal jaar geleden heeft het RKO met RKO 2020 een plan of richtlijn gedefinieerd voor de toekomst van de klasse organisatie. Speerpunten in dit plan waren de volgende:

 • Verjonging
 • Veelzijdigheid
 • Ledengroei
 • Groei wedstrijdzeilers

Een groot aantal initiatieven zijn  genomen om aan dit plan invulling te geven:

 • Opzetten van Facebook groep
 • Vernieuwing website
 • Introductie introductie diverse commissies, zoals jaarboekcie, borrelcie, trailercie
 • Voorbereiden van een toertocht
 • Benoeming regiovertegenwoordigers

Prima initiatieven die zeker hebben bijgedragen aan de gezelligheid en de bloei van onze klasse. Het jaar 2020 staat voor de deur. Deze projecten zijn, met uitzondering van de toertocht, lopende activiteiten van onze vereniging geworden. Het is tijd om iets nieuws te introduceren.

Wat?
Het bestuur stelt voor om in de komende twee jaren een centrale focus te leggen op het familieaspect van onze boot.

Waarom?

Je ziet de laatste jaren steeds meer wedstrijdschepen varen met een gemengde bemanning van ouders en hun kinderen. Kijk maar eens rond. Kennelijk zit daar het groeipotentieel van onze klasse. Het is ook niet verwonderlijk. De Randmeer leent zich prima voor wedstrijdzeilen op alle leeftijden. Uit het Yngling Jeugdprogramma is geleerd dat financiën een obstakel vormen voor het opzetten van teams die uitsluitend uit jongeren bestonden. De ouders moeten er dus bij betrokken worden om de kosten van de wedstrijdboot te dragen.  De jeugd uit de Splash krijgt in de studieperiode die op de Splashtijd volgt minder tijd. Maar als het ze makkelijk gemaakt wordt, willen/kunnen ze wel blijven zeilen. De ouders zijn gemotiveerd om de zeilactiviteiten te blijven ondersteunen. Zij zijn immers watersport minded. Als we zowel de ouders als de jongere zeilers aan de Randmeer kunnen binden, slaan we vele vliegen in één klap. We krijgen meer boten op het water. De klasse zal verjongen. Het aantal wedstrijdzeilers in de Randmeer zal toenemen.

Tot zo ver de wedstrijdzeilerij.

Toeren met de Randmeer

Want er is meer. De Randmeer leent zich ook op toergebied uitstekend voor bemanningen die zijn samengesteld uit twee generaties. Ouders namen en nemen hun kinderen op jonge leeftijd al mee in de boot. Kijk naar het verhaal van Marianne den Hartog, die als kind al een jaarlijkse waddentocht maakte met de Randmeer. Dat is een beetje extreem misschien. Maar hoeveel kinderen zullen in de loop der jaren niet hebben leren zeilen in de familie Randmeer!  Het mooie aan de boot is dat door de aanwezigheid van spinnaker en trapeze er volop taken te doen zijn voor bemanning. Taken die voor jonge mensen ook nog eens spannend en leuk zijn.

Door de Randmeer als familieboot te promoten benadrukken we de bijzondere eigenschappen van deze boot. In het Engels:

`2 Gen Sailing´ is the unique selling point of the Randmeer.

Hoe?

Dit stellen we concreet voor:
We leggen als RKO bij promotie van de klasse en ontwikkeling van nieuwe activiteiten een focus op het twee generaties zeilen. Oftewel: 2 Gen Sailing.

Dat doen we door:

 • Maken van een promotiefilm waarbij we het twee generatie (wedstrijd)zeilen benadrukken.
 • We bouwen de Pado zeildag om in een twee generatie wedstrijddag.
 • We organiseren opstapdagen voor jeugdzeilers uit de Splash met hun ouders en/of vrienden. We kunnen vragen aan wedstrijdzeilers en Jachtwerf Heeg om daarvoor boten ter beschikking te stellen. Belangrijk is dat er echte wedstrijdboten beschikbaar zijn. De wedstrijd jeugdzeilers lopen niet warm voor een Randmeer in toerversie.
 • Bij de Jeugdzeilklassen zijn Sprintregatta’s populair. We kunnen onderzoeken of we een sprintregatta aan onze kalender kunnen toevoegen.
 • In de opdracht voor de Lustrumcommissie nemen we op dat we graag een activiteit zien waarbij het deelnemen van meerdere generaties wordt gestimuleerd.
 • Social media communicatie aanpassen of uitbreiden naar een vorm en inhoud die voor jeugdige zeilers interessant is. We kunnen leren (=afkijken) van wat bij Jeugdzeilen op verenigingen en de Splashklasse op dit gebied gebeurt.
 • Toenadering zoeken tot de Jeugdklassen, wellicht een gezamenlijk evenement zoals een Sprintregatta.
 • Voor de toerzeilers kunnen we clinics organiseren waarbij we ouders en kinderen demonstreren hoe je ook toerend plezier kunt beleven aan spinnaker en trapeze.
 • We gaan verhalen en verslagen van gezinsvakanties met de Randmeer verzamelen, en maken deze voor leden te raadplegen via de RKO website.

Er is nog veel meer te verzinnen.

Belangrijk is dat we de boodschap, namelijk dat de Randmeer uitstekend geschikt is voor twee generaties zeilen, consequent en bij herhaling uitdragen. ‘2 Gen Sailing’ benadrukt de unieke veelzijdigheid van onze boot.

Eerste stap is het uitdragen van de boodschap in onze huidige RKO gemeenschap. We hopen dat iedereen het idee van ‘2 Gen Sailing’ zal omarmen.  Het is nog pril. Dus we verwachten de nodige vragen, discussie en commentaar. Sterker nog: die willen we heel graag horen. We zijn er namelijk voor de leden en we zetten ons in om nog meer leden te binden aan onze club. Daarbij is de hulp van onze leden onontbeerlijk.