Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Kom op zondag 12 januari 2020 het nieuwe jaar inluiden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2019 in het Clubhuis van de GWV de Vrijbuiter in Loosdrecht. Aansluitend aan de ALV zal Jeroen de Vos, super yacht designer bij Dijkstra Naval Architects, vertellen over de ontwikkeling van J-Class zeiljachten van jaren 30 tot nu.

En daarna natuurlijk de gezellige Nieuwjaarsborrel.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen & ingekomen stukken
 3. Vaststellen notulen ALV-2018
 4. Verslag van bestuur
 5. Samenstelling bestuur: volgens het rooster van aftreden treedt de secretaris af, maar ze stelt zich weer herkiesbaar.
 6. Financieel verslag 2019
 7. Begroting 2020
 8. Uitreiking wisselprijs Nederlands Kampioen en de Aanmoedigingsprijs
 9. Vrijwilligers 2019
 10. Voorlopige evenementenkalender 2020, bespreking resultaten enquête (vul hem in)
 11. Promo Randmeer en RKO: première promofilm!!!
 12. ALV 2020
 13. Rondvraag & afsluiting

Met trots presenteert het bestuur op deze vergadering de eerste Randmeer Klasse Promofilm.
Aansluitend aan de ALV zal Jeroen de Vos, super yacht designer bij Dijkstra Naval Architects, vertellen over de ontwikkeling van J-Class zeiljachten van jaren 30 tot nu.

Het financieel overzicht (Baten en lasten, Balans, CBO en Verklaring KCC 2018) komt binnenkort beschikbaar op de RKO site onder downloads. Ook de de begroting voor 2020 zal daar binnenkort te vinden zijn. Wel eerst inloggen! Hou de mededelingen op de site in de gaten!