De opkomst was groot op de Algemene Leden vergadering van afgelopen zondag 13 januari 2019. Maar liefst 38 leden namen de moeite om naar Loosdrecht af te reizen. Op de agenda stond dan ook een aantal interessante onderwerpen: het promotiebeleid van de komende jaren en de voorgestelde wijziging van de klassenvoorschriften. En natuurlijk aansluitend zeiler Leo Meijaard die verhaalde over zijn belevenissen tijdens de Clipper Round The World Race, naast de Volvo Ocean Race misschien wel de grootste oceaan zeiluitdaging.

Bestuurswisselingen
Tijdens deze vergadering namen we afscheid van penningmeester Johan Agterberg (RM616) en wedstrijdsecretaris Derk-Jan Havenaar (bemanning van Tiemen Winkel, RM 219, de 3 Beau 4, respectievelijk sinds 2015 en 2014 in het RKO-bestuur. Zij werden bedankt met mooie canvassen. Voor hen in de plaats komen Folkert Attema (RM1122) en Mathijs van de Griendt (RM1133, zie ook cover Jaarboek 2018). Vanzelfsprekend werden ze beiden van harte welkom geheten.
Gelukkig heeft Fred Dankers te kennen gegeven nog graag aan te willen blijven als voorzitter van onze club.

Promotiebeleid
Het komend jaar zal in het teken staan van pogingen om de vergrijzing van de Randmeerklasse een halt toe te roepen. Uitgangspunt is dat we het imago van de Randmeer willen verbeteren. Wat wij natuurlijk allang weten: De Randmeer is allesbehalve een suffe boot!! Daartoe zijn plannen ontwikkeld voor een nieuw promotiebeleid. Er gaat worden gewerkt aan de productie van een zogenaamde ‘mood’ video, een filmpje waarmee je bevordert dat mensen ‘erbij willen horen’!!!. Een sfeerbeeld van een veelzijdige boot.

Wijziging klassenvoorschriften
Als onderdeel van het streven om de boot toegankelijker te maken voor jongeren is gewerkt aan het wijzigen van de klassenvoorschriften. Voorgesteld is dat een gezin met twee jonge kinderen tot max. 13 jaar mee kunnen doen aan wedstrijden. Ook is voorgesteld dat er een rail mag worden gemonteerd op de mast waardoor het gemakkelijker wordt om de spiboom in te pikken. En voorgesteld is om reclame te mogen voeren op de Randmeer. Ook dit voorstel beoogt de boot ‘hipper’ en betaalbaarder te maken.
De vergadering stond niet onwelwillende tegen de meeste van deze voorstellen. Binnenkort wordt over hierover vergaderd door zogenaamde meetbriefhouders, de Randmeereigenaren, tijdens een vergadering die wordt uitgeschreven door het Watersportverbond, de ‘bewaker’ van de klassenvoorschriften. Eigenaren van Randmeren: houd de berichten van het Watersportverbond hierover in de gaten!!


Voorzitter Bertel Kolthof van de lustrumcommissie, die bezig is met de voorbereidingen van het 11de lustrum, deed uit de doeken wat de plannen zijn voor het weekend van 18 en 19 mei. Het belooft een geweldig feest te worden. Kijk op de lustrumsite voor alle gegevens over het programma, inschrijving, overnachten etcetera, houd het weekend vrij in je agenda en schrijf je in!!!

Trainingsweekend Grouw
Nóg een weekend om  vrij te houden in je agenda: het zeilseizoen 2019 wordt traditioneel geopend met het trainingsweekend, dat dit jaar plaatsvindt in Grouw op 13 en 14 april. Leuk en nuttig voor ervaren wedstrijdzeilers, maar vooral ook voor beginnelingen en toerzeilers die graag kennis willen maken met de eerste beginselen van het wedstrijdzeilen in de Randmeer.

Teuglezen?
Wil je alle stukken nog eens teruglezen, ga dan naar de downloadpagina op RKO.nl. Daarvoor moet je wel eerst inloggen.
De notulen zijn hier in te zien.