De notulen van de ALV 2017, gehouden op 14 januari 2018 in Loosdrecht, zijn klaar. Je kunt wijzigingen voorstellen tot 1 juli van dit jaar. De notulen zijn hier in te zien. Let op: eerst inloggen!!