Weet je het nog? Dat geweldige lustrum dat we vierden op de Kaag in 2014 bij het 50-jarig bestaan van onze Randmeer Klasse Organisatie? Het lustrum comité dat het RKO lustrum in 2019 organiseert is op zoek naar foto’s van dat feest. Dat er foto’s zijn gemaakt is zeker; een aantal is afgedrukt in het Jaarboek van 2014, waaruit hier een kopie. Maar de fotografen die die foto’s hebben gemaakt zijn onbekend. En ook weten we niet of ze meer foto’s hebben gemaakt. Dus: was je erbij in dat stralende weekend van 16-18 mei 2014 en heb je foto’s gemaakt? Stuur ze op. Liefst in een zo groot mogelijke resolutie, naar Jaarboek@RKO.nl.
Want er zit weer een nieuw lustrum aan te komen: hou de site en de komende nieuwsbrief in de gaten!