Het bestuur ontving de droeve tijding dat ons erelid Hans Kuijper op 26 augustus 2019 in zijn woonplaats Amsterdam na een lange periode van ziekte is overleden.

Amsterdam was ook de plaats waar hij op 13 februari 1934 werd geboren en waar hij zijn hele leven heeft gewoond. Hij volgde daar de HBS en daarna de HTS Elektrotechniek om vervolgens te gaan werken bij AEG, een groot elektrotechnisch installatiebedrijf.

Zijn liefhebberij om te zeilen blijkt eruit dat hij nog voor zijn huwelijk met Janny in de achtertuin van zijn aanstaande schoonouders begon aan de bouw een vergrote BM, een houten boot. Tegenwoordig in de wedstrijduitvoering beter bekend als 16 kwadraat. Tijdens zijn crematieplechtigheid werd met een PowerPoint presentatie getoond hoe dat in zijn werk ging. Eenmaal klaar met deze klus werd de boot zonder mast en kiel, op zijn kant via de gang door de voordeur naar de straat gesjouwd en op een platte wagen geplaatst. De presentatie eindigde met foto’s van de Pallieter zeilend op de Vinkeveense Plassen.

Hans en Janny kregen twee kinderen: dochter Els en zoon Bert.

Na enige jaren kwam Hans tot de conclusie dat een houten boot wel erg veel onderhoud vergde. Hij had gehoord dat er boten van polyester werden gebouwd en dat die boten aanzienlijk minder onderhoud behoefden. Na minutieus onderzoek leek een Randmeer wel wat en Hans nam contact op met Jachtwerf Gerritsma in Heeg, die inmiddels de licentie van Jachtbouw van de Stadt had verkregen en de mallen had overgenomen. “Komt u maar langs”, kregen zij te horen van directeur Gerrit Klaas Gerritsma. Zo geschiedde. Op de vraag of zij met een Randmeer een proeftochtje konden maken zei Gerritsma: “Komt u maar mee”. Ergens in de buurt bij een zomerhuisje lag een Randmeer. Die werd opgetuigd en zeilen maar. De boot beviel uitstekend. Zeker nadat Janny op de vraag of het dek niet wat te veel doorboog als antwoord van Gerritsma te horen kreeg: “Dat dek is ijzersterk, daar zakt u echt niet door”.

Kuijper ontvangt de Haersma Buma prijs uit handen van RKO voorzitter Henk van Dullemen, datum onbekend

In 1968 kocht Hans Randmeer 103, noemde de boot AMI en begon ermee te zeilen op de voor hem bekende Vinkeveense Plassen. Op een gegeven moment kwamen ze Randmeer 77 tegen met een zekere meneer Tuin aan het roer. Die riep naar de 103: “Je moet gaan wedstrijdzeilen”. Hans werd lid van de RKO en ging wedstrijdzeilen. Met – toen ze wat groter waren – zijn kinderen Els en Bert als vaste bemanning en Janny als ondersteunster op de wal. Het team Kuijper raakte goed geoefend, voer vaak in de top en haalde meerdere prijzen. Hans had een techniek ontwikkeld om bij weinig wind de vaart in de boot te houden. Een echte lichtweer specialist. Daarbij werd hij voor de RKO de “regelneef”. Hij had grote kennis vergaard op het gebied van de complexe regels van het wedstrijdzeilen. Hij publiceerde daarover in het periodiek orgaan van de RKO: het RANDVERSCHIJNSEL, en hij gaf lezingen om die kennis aan Randmeerzeilers uit te dragen. Hans was ook regelmatig lid en later ook voorzitter van een protestcomité. Zo maakte Hans regelmatig deel uit van de Technische Commissie van de RKO, ook als voorzitter, en was hij daarmee de hoeder van de klasse voorschriften. Als techneut was hem dat zeker toevertrouwd.

Vanwege zijn werkzaamheden bij AEG moest hij regelmatig naar het hoofdkantoor van deze firma in West Berlijn. Tijdens een van deze bezoeken zag hij tot zijn verbazing op een meer bij deze stad – de Wannsee – een vloot Randmeren varen. Die bleken eigendom te zijn van de Amerikaanse, Engelse en Franse bezettingslegers.

Het was Hans die tijdens een ledenvergadering van de RKO het bestuur en de leden eraan herinnerde dat het in 1987 25 geleden zou zijn dat de Randmeer door het Watersport Verbond werd erkend als Nationale Eenheidsklasse. En dat dit waard was om te vieren. Een commissie uit vrijwilligers werd gevormd om deze “verjaardag” voor te bereiden. Die verjaardag werd in 1987 uitgebreid gevierd.

Hans had ook het plan opgevat om ter gelegenheid van het jubileum een boek te schrijven over het zeilen in de Randmeer. Ondersteund door een redactiecommissie kwam dat boek tot stand met prachtige illustraties van de hand van Leo Annyas, HTS-er scheepsbouw en eigenaar van Randmeer 105.

In het jubileumjaar werden de eerste exemplaren van dit boek uitgereikt in het clubhuis van WV Braassemermeer aan de voorzitter van het Watersport Verbond de heer Lagerwey en aan de ontwerper van de Randmeer Ricus van de Stadt. En vervolgens tijdens het jubileumfeest op het Starteiland aan het Sneekermeer aan Gerrit Klaas Gerritsma, directeur/eigenaar van Jachtwerf Gerritsma.

Het boek was in Nederland uniek voor open zeilboten en kreeg veel bewondering en vond navolging bij andere klasse organisaties.

Al deze verdiensten en goede adviezen van Hans aan de RKO leidden ertoe dat hij tijdens de ledenvergadering van de RKO in december 1987 in de clubzaal van de ZWVU (Uitgeestermeer) op voordracht van het bestuur door de aanwezige leden werd benoemd tot erelid.

Hans ging door met zijn werk voor de RKO. Hij schreef een tweede, herziene druk van “zijn” boek, dat in mei 1995 uitkwam.

Dit boek lag ten grondslag aan het boek “De Randmeer” dat in 2005 door de RKO werd uitgegeven.

Hans was inmiddels lid geworden van de ZWVU, waar de 103 een ligplaats had. Hans was zo vol van zeilen dat hij enkele weken na haar geboorte zijn eerste kleindochter Tessa met haar ouders en Janny meenam in de 103 om een eindje te zeilen. En zeildoop die later uitbetaalde in het bemannen tijdens wedstrijdzeilen in de Randmeer van haar vader Erik Hetem en moeder Els.

Dan komt er een moment dat de gezondheid van Hans achteruit gaat en dat hij met zeilen moet stoppen. Hij verkoopt de 103.

Tijdens het RKO 55 LUSTRUM 2019 was de Randmeer 103 nog zeilend te zien op de Elfhoevense Plassen. Onwennig om niet Hans aan het roer te zien.

Op zaterdag 31 augustus hebben familie, goede vrienden en oud collega’s afscheid genomen van Hans.

 

Wij wensen Janny, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte nu zij verder moeten zonder Hans.

 

In Memoriam geschreven door erelid Jörgen Poortman, Randmeer 447