Beste vaders en dochters (PaDo’s),

Gezien het succes van de PaDo dag vorig jaar organiseren we op maandag 5 juni a.s. op tweede Pinksterdag wederom een PaDo dag. Dat is aansluitend aan de Goudse Zeilweek: http://www.goudsezeilweek.nl/
Het programma ziet er als volgt uit:
`s Morgens twee wedstrijden met je dochter(s) (fleetracen) en `s middags teamzeilen vaders tegen de dochters. Er wordt gevaren volgens het harmoniemodel, dit in tegenstelling tot het “gewone” wedstrijdvaren dat volgens het conflictmodel verloopt.
` s Morgens 10.00 uur verzamelen in het clubhuis waar de regels en bijzonderheden worden besproken. Tussen de middag een lunch met ingrediënten die dochters lekker vinden. Na afloop prijsuitreiking en borrel.
Vaders kunnen zich aanmelden met een of twee dochters. Schoondochters zijn ook welkom, mits zij hebben aangezeten aan het Kerstdiner 2016 bij je thuis (bewijsstukken ter inzage op verzoek aan te leveren).
Heb je er zin an? Laat me het weten via de mail en ik schrijf je met je dochter(s) in. Opgeven met naam en e-mailadressen. Ken je nog een Randmeerzeiler met een dochter, die niet bij de geadresseerden staat, laat me dit weten dan krijgen de PaDo’s een uitnodiging. Enige kennis van het wedstrijdzeilen is wel aan te bevelen.
Kosten? Zo’n dag is natuurlijk onbetaalbaar maar aangezien Elfhoeven kosten maakt is het “bijdrage bedrag” voor 2 personen € 35,- inclusief wedstrijdorganisatie, lunch en wat drankjes en € 45, voor drie personen.

Ik hoor graag van jullie.
Namens Elfhoeven,
Chris ten Hoopen: tenhoopen50@gmail.com