Het is zondag 14 april 2019 en stralend weer. Overal gaan de boten te water en wij varen onze laatste Winterwedstrijd.

Wedstrijdleider Fred Jacobs ging tijdens de schippersmeeting nog even in op de discussie die gevoerd is op social media. Op grond van de gegevens op I-sail leek het er op dat een boot niet te vroeg over de lijn was, terwijl hij wel als zodanig door de wedstrijdleider was gezien. De wedstrijdleider merkte terecht op dat I-sail minder nauwkeurig is dan de mensen die op de startlijn staan. Bovendien kunnen schippers als zij van mening zijn dat de wedstrijdleiding een fout maakt een verzoek om verhaal indienen.

Fred deelde mee dat hij vandaag wel aanwezig is ter ondersteuning, maar dat de leiding van de wedstrijden in handen is van Egbert de Sauvage Nolting. De eerste wedstrijd startte op tijd en kon met weinig wind worden voltooid. Egbert nam, omdat de wind geheel ging liggen, de terechte beslissing om de wedstrijden uit te stellen en eerst te gaan lunchen. Na een uitstekende lunch gingen we weer het water op. De wind was inmiddels aangetrokken en met een stevige bries konden er nog drie mooie wedstrijden worden gevaren. Sommige boten die voorheen op de kant stonden bleven na de wedstrijd in het water, gereed voor het komende weekend i.v.m. de Paaswedstrijden. (Hebben jullie je al ingeschreven?).

Tijdens de prijsuitreiking, die weer door Chris ten Hoopen op zijn eigen voortreffelijke wijze werd begeleid, werd aandacht geschonken aan de jeugd die meehielp in de Rescue en de kleinzoon van Wouter als jongste bemanningslid.  Aangezien het de laatste Winterwedstrijd was, werd de overall winnaar bekend gemaakt. De winterkampioen 2018-2019 is het team Wouter van der Gronden en Lukas van der Heeden in Randmeer 1030. Zij  kregen de hoofdprijs en mogen een jaar lang voor de ijsbeer Knoet zorgen.

Wedstrijdzeilen en de catering is niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers. Tijdens de prijsuitreiking werden zij daarvoor heel hartelijk bedankt en dat werd met groot applaus ondersteund. Ook Wouter bedankt voor het gratis beschikbaar stellen van I-sail.

Henk Plaatje, RM 1052
Enkhuizen, 15 maart 2019

Zie hier de uitslag en I-sail.