De RKO feliciteert de kersverse klasse controleur Lukas van der Heeden: nét RKO-webmaster en -bestuurslid af en nu alweer een nieuwe pet op… Wat moet je doen om dat te worden?

Na al enige malen assistentie verleend te hebben bij de metingen op een NK, werd mij gevraagd of ik klasse controleur wilde worden. En inmiddels is het zover, de opleiding is voltooid. En ik mag mijzelf “uitrustingscontroleur” noemen.

Een uitrustingscontroleur word je niet zo maar, daar is wel wat aan vooraf gegaan. De RKO kan je daar niet zelf toe benoemen, maar dit is iets wat het Watersportverbond doet. Een eerste lesavond is gebruikt voor de uitleg van de diverse regels en de samenhang daarin. Later heb ik een zaterdag theorie en praktijk gedaan alsmede een stage. Ook zat er nog huiswerk aan vast. Tot slot nog wat theorie en een afsluiting met een heus examen. Alsof je weer in de schoolbanken zit… en ja hoor, de opleiding werd dan ook met een diploma afgesloten.

Wat doet een uitrustingscontroleur eigenlijk? Bij een evenement (voor de Randmeer is dat normaliter alleen het NK) zijn er diverse commissies actief: het wedstrijdcomité, het protestcomité en het technisch comité. Tenminste één lid van het technisch comité moet officieel door het Verbond erkend zijn als uitrustingscontroleur. De doelstelling van het technisch comité is er voor waken dat er veilige en eerlijke wedstrijden gezeild worden. Denk hierbij aan uitrustingscontroles als zwemvesten, maar ook het nameten van de zeilen.

Binnen de RKO hebben we nu drie uitrustingscontroleurs. Gérard Vervoort heeft deze rol de laatste jaren vooral op zich genomen. Hij zit ook in de technische commissie van de RKO. Naast Gérard Vervoort is ook Henk Plaatje een uitrustingscontroleur. Hij heeft afgelopen jaar op het NK de controles voor zijn rekening genomen. Een uitrustingscontroleur is overigens niet aan een specifieke klasse gebonden.

Lukas van der Heeden