De notulen van de ALV zijn gereed. Als je inlogt op de site (klik hier) kun je onder downloads de notulen downloaden. Reacties zijn van harte welkom. Je kunt ze sturen naar secretaris@rko.nl.

Foto’s ALV