Aansluitend aan de komende Algemene Ledenvergadering zal Wadzeilster Marianne den Hartog een presentatie geven over Wadzeilen met de Randmeer. Over haar toertochten heeft ze al eerder geschreven in het RKO Jaarboek van 2016. Ook in het Jaarboek van 2017, dat binnenkort verschijnt,  schrijft ze over haar tochten over het Wad en IJsselmeer.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsborrel vindt plaats op zondag 14 januari op de Vrijbuiter.
Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang van de vergadering om 14 uur, borrelen vanaf ca. 16 uur.
De agenda is op 22 december 2017 naar de RKO leden verzonden.