Het bestuur van de Randmeer Klasse Organisatie nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op zondag 13 januari 2019 van 14:00 uur tot omstreeks 16:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur) in het clubgebouw van:

GWV De Vrijbuiter
Oud Loosdrechtsedijk 137
1231 LT Loosdrecht

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen & ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV-2017
4. Verslag van bestuur
5. Financieel verslag 2018
6. Wisseling penningmeester
7. Begroting 2019
8. Uitreiking en toekomst wisselprijzen
9. Vrijwilligers 2018
10. Wisseling wedstrijdsecretaris
11. Voorlopige evenementenkalender 2019
12. Promo Randmeer en RKO
13. Lustrum evenement 2019
14. Bespreking voorstel wijziging klassenvoorschriften
15. ALV 2019
16. Rondvraag & afsluiting

De rood gemarkeerde stukken kunt u bekijken door te gaan naar de downloadpagina op RKO.nl. Daarvoor moet  dus eerst inloggen.

Aansluitend aan de ALV zal Leo Meijaard verslag doen van zijn ervaringen en belevingen tijdens de Clipper Round The World Race, naast de Volvo Ocean Race misschien wel de grootste oceaan zeiluitdaging.

FINANCIEEL OVERZICHT & WISSELPRIJZEN
Baten en lasten 2018
Balans 2018
CBO 2018
Verklaring KCC 2018
De begroting voor 2019

Willen de bezitters van een wisselprijs deze meenemen naar de vergadering? Of ervoor zorgen dat de wisselprijs bij één van de leden van het Bestuur terecht komt?

WIJZIGING KLASSENVOORSCHRIFTEN
Het bestuur heeft bij het Watersportverbond een verzoek ingediend om in 2019 de klassenvoorschriften op een vijftal punten te wijzigen. In de agenda staat een link naar een opsomming van de vijf punten met een uitgebreide toelichting. Wij nodigen eenieder uit om vragen, op- en aanmerkingen op deze voorstellen voorafgaand aan de ALV naar het bestuur te mailen via info@rko.nl
Als wij vooraf reeds beschikken over eventuele vragen kunnen we de beantwoording voorbereiden en is de bespreking efficiënter.

NA DE VERGADERING AANSLUITEND DE LEZING EN NIEUWJAARSBORREL

Het RKO bestuur wenst u een prettige jaarwisseling!