Eind vorig jaar heeft het RKO-bestuur een enquête verspreid onder de leden. Een eerste terugkoppeling hebben we eind februari gepubliceerd. Belangrijkste aanleiding voor de enquête was het gebrek aan belangstelling voor het vorig jaar georganiseerde toerevenement. Inmiddels is de enquête door in totaal 63 leden ingevuld en kunnen we de balans opmaken. De definitieve conclusies wijken niet af van de voorlopige.

Het eerste deel van de enquête was bedoeld om duidelijk te krijgen of er behoefte is aan evenementen voor toerzeilers en zo ja, in welke vorm dan. Die belangstelling blijkt er te zijn (60% van de inzendingen) en dan het liefst een tweedaags programma. Zo’n evenement zou dan bij voorkeur moeten plaatsvinden in de maanden juni of september. Friesland is de meest genoemde locatie. Het vervoer er naar toe hoeft geen probleem te zijn, want driekwart van de respondenten heeft beschikking over een trailer. In het programma zou plaats moeten zijn voor een toertocht of puzzeltoertocht en gelegenheid voor het uitwisselen van tips en tricks.

Hoe nu verder?

Wij denken met de organisatie van een speciaal lustrumweekend in 2019 een evenement te organiseren dat ook geschikt is voor toerzeilers. Voor het huidige seizoen staat er geen toerevenement gepland. Mochten er leden zijn die dit seizoen toch graag een toertocht willen organiseren, dan wil het bestuur dit zeker ondersteunen. Heb je concrete ideeën, meld je dan bij het bestuur: info@RKO.nl

Een tip voor de toerzeilers: met Pinksteren organiseert de CNFT, de Club Nautique Francais de Tegel aan de Tegeler See in Berlijn, een internationale 24 uurs wedstrijd. Daar doen ca. 12 Randmeren aan mee, die worden bemand door Duitsers, Fransen, Amerikanen en Britten. Dit is weliswaar een soort wedstrijd, maar ook zeker aantrekkelijk voor toerzeilers.

De informatievoorziening vanuit de RKO

Met het tweede deel van de enquête hebben wij de leden gevraagd hoe de informatievoorziening wordt ervaren. De website van de RKO wordt gewaardeerd door de leden, maar er is behoefte is aan meer informatie op de site. Over toerzeilen, vakantieverslagen, klustips, etc. De nieuwsbrief die we regelmatig sturen wordt erg goed gelezen, maar de Facebookpagina wordt nog weinig bezocht. Wat vinden leden het leukste van de RKO? Veel voorkomende antwoorden op die vraag zijn: het contact met andere zeilers bij evenementen, het jaarboek, het aangesloten zijn bij “de Randmeerclub” en het uitwisselen van ervaringen.

De plannen

Het bestuur gaat de informatievoorziening de komende tijd verder uitbreiden. Onze website speelt daarbij een centrale rol. Het ontsluiten van informatie over vaargebieden, en een online archief van vakantieverslagen zijn daar voorbeelden van. Voor de wedstrijdzeilers zijn we onlangs gestart met een evenementenplanner.

Daarnaast is uit de enquête gebleken dat vaste waarden zoals het -papieren – jaarboek door vrijwel alle leden gewaardeerd worden, hier blijven we dus zeker mee doorgaan.