Het watersportverbond organiseert op 21 maart a.s. om 20:00  de Technische Vergadering van Eigenaren waarin we de voorgestelde wijzigingen van de klassenvoorschriften zullen bespreken en erover zullen besluiten. Alle eigenaren met een geldig certificaat (=meetbrief) hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen per email.

In aanvulling op de uitnodiging met agenda kunnen we melden dat eigenaren (=certificaathouders met uitnodiging)die persoonlijk verhinderd zijn, zich op deze vergadering kunnen laten vertegenwoordigen door een ander persoon mits die persoon zelf geen certificaathouder is. Deze vertegenwoordiger zal mogelijk wel moeten kunnen aantonen (schriftelijk) dat hij/zij dat mag doen namens de certificaathouder.

Het is volgens het vergader reglement niet toegestaan om als certificaathouder met volmachten mede namens andere certificaathouders te stemmen.

De organisatie van de vergadering is in handen van het Watersportverbond. De RKO heeft een adviserende rol, zal de voorgestelde wijzigingen toelichten en mogelijke vragen beantwoorden.