Voor de uitrustingcontroles van het NK 2017 gaan we op dezelfde weg verder als de afgelopen jaren, waarmee we het tijdbeslag voor de deelnemers zo veel mogelijk willen beperken en tegelijkertijd de controles op een niveau houden dat past bij een serieus kampioenschap. Hieronder wat korte informatie om ervoor te zorgen de controles op vrijdagochtend in Heeg soepel kunnen verlopen.

De controles op vrijdagochtend zijn vooral gericht op de zeilen.
Als je zeilt met dezelfde zeilen als het vorig NK, dan volstaat het om een evenementsmerk voor 2017 toe te voegen aan het NK stempel van vorig jaar. Het evenementsmerk voor 2017 moet in de schoothoek van genua en grootzeil naast het merk dat daar reeds staat van het vorige NK. Als we daar gemakkelijk bij kunnen zonder het hele zeil af te rollen, ben je snel klaar.
Als je je zeilen voor het eerst gebruikt op een NK, dan gaan we van die zeilen een paar maten nameten. Controleer vast zelf voordat je naar het NK komt dat je zeilen een certificeringsmerk hebben. Voor oudere zeilen is dat de blauwe button van het Watersportverbond, voor nieuwere zeilen een sticker met nummer van het Watersportverbond. Deze button of sticker zitten in de halshoek van genua en grootzeil, en bij de spinnaker normaliter in de tophoek. Met ongecertificeerde zeilen kun je niet reglementair deelnemen. Als in een van je zeilen het certificeringsmerk ontbreekt, neem dan bijtijds contact op met je zeilmaker om dat alsnog in orde te brengen; ter plaatse in Heeg kunnen we daar helaas niets meer aan doen.
Als je een nieuw grootzeil uit 2017 hebt, lees dan ook even het stukje op de website over de bevindingen tijdens de NK pre-check. Mocht je grootzeil uit dezelfde serie zijn, neem dan bijtijds contact op met je zeilmaker om dat te laten verhelpen. Ter plaatse in Heeg kunnen we daar niets aan doen; we kunnen je zeil dan niet meten en goedkeuren voor gebruik tijdens het NK.

Meten van inventaris, boten en masten
De meeste boten en masten zijn al meerdere keren gecontroleerd bij eerdere kampioenschappen. We zullen ons voor wat betreft controles van ankers, sleeplijnen en dergelijke beperken tot controles op het water.
Als je boot voor het eerst meedoet aan een NK, dan willen we wel graag een aantal maten aan masten giek controleren. Zoek in dat geval even de controleur op voordat je de mast overeind zet. Check alvast de artikelen C3 en C5 van de klassenvoorschriften met betrekking tot verplichte veiligheidsuitrusting die ook daadwerkelijk tijdens elke wedstrijd aan boord moet zijn. Ankerlijn en sleeplijn moeten daadwerkelijk de in de klassenvoorschriften opgegeven minimale lengte hebben (en niet een paar meter korter).
Als laatste en eigenlijk allerbelangrijkste punt: klassenvoorschrift C.3.1.a. Ik wil dit jaar echt geen enkele boot aantreffen waar een zwemvest te weinig aan boord is; dat is zonde van het wedstrijdresultaat dat je zojuist hebt gevaren. In de auto laten liggen is meestal de genoemde reden. Bedenk iets waardoor alle benodigde zwemvesten bijtijds in de boot terecht komen en daar ook blijven!

Klassencontroleur Gérard Vervoort