Op de Algemene Ledenvergadering van de RKO op zondag 14 januari j.l. heeft Wadzeilster Marianne den Hartog een presentatie gehouden over haar zeiltochten met de Randmeer. Meer daarover is te lezen in het Jaarboeken van 2017 en van 2016. Verhalen over hoe het gezin den Hartog in de jaren ’60 de vakanties doorbracht op de Randmeer, over droogvallen op het Wad, over ontberingen en gezelligheid, en over hoe je kunt genieten van varen op Waddenzee en IJsselmeer.
Helaas is de opname van haar praatje mislukt, maar wel zijn hier haar foto’s zijn┬á te bekijken: Wadpresentatie Marianne den Hartog