Het bestuur van de RKO heeft van twee leden de vraag gekregen of er reclame op de Randmeer gevoerd mag gaan worden. Onze Randmeer Klasse Voorschriften (de KV’s) sluiten reclame uit. Maar je kunt je afvragen waarom de KV’s dit uitsluiten, want bij wedstrijdzeilen op TV of internet zie je altijd boten die vol beplakt zijn met sponsor namen. Waarom mogen wij dat dan niet?

Het antwoord op deze vraag ligt in het verleden. De KV’s zijn door het Watersportverbond in een vast model gegoten. De nationale klassen hadden bij het opstellen van dat model begin dit decennium niet aangegeven dat men reclame wilde en daarom is de uitsluiting ervan overgenomen uit de oude KV’s. Internationale eenheidsklassen daarentegen kennen al langer het toestaan van reclame om aanschaf van boten en varen van evenementen door het inzetten van sponsorgelden goedkoper te maken. Daarom vallen alle internationale klassen onder het ISAF (International Sailing Federation) 20 artikel dat reclame-uitingen op boten regelt. Hun KV’s staan dus het voeren van reclame wel toe.

Wat nu te doen?

Het RKO bestuur ziet voordelen om de restricties op reclame-uitingen op boten te verlichten. Als individuele booteigenaren een sponsornaam op hun boot mogen voeren wordt het zeilen voor deze eigenaren of gebruikers goedkoper. Daarnaast is het best hip om reclame op je boot te hebben. Dat trekt misschien jongere zeilers aan, en verjonging staat hoog op onze prioriteitenlijst. Daarnaast hebben we de vraag van die twee leden die blijkbaar een sponsor op het oog hebben.

Wel hebben we er bezwaar tegen dat Randmeerdeelnemers  aan evenementen verplicht zouden kunnen worden om sponsoruitingen op hun romp te moeten voeren vanwege sponsorverplichtingen vanuit de organiserende vereniging of sponsorverplichtingen vanuit de klasse organisatie. We hebben bijvoorbeeld een aantal jaren gezien dat Internationale klassen die deelnamen aan de Sneekweek (denk aan Yngling, Laser, Finnjol) verplicht werden om een Liptonice sticker op hun boeg te plakken voor de duur van het evenement. Nou kun je dat dan wel weer proberen uit te sluiten in de KV’s, maar dat ligt gevoelig. Het Sneekweek comité probeert natuurlijk door inzet van sponsoring de prijs voor deelname aan het evenement zo laag mogelijk te houden. Het Watersportverbond behartigt de belangen van watersporters én watersportverenigingen. Het Watersportverbond is ook de beheerder van de KV’s. In dat krachtenveld is het Watersportverbond niet enthousiast als je als eenheidsklasse aan de ene kant wel reclame op boten, zeilen en giek wilt toestaan, maar reclame van evenement organisaties wilt weren.

Tussenweg

Klaarblijkelijk zijn wij niet de enige nationale eenheidsklasse die nadenkt over dit onderwerp. Een paar weken geleden heeft de Regenboog klasse de KV’s gewijzigd in die zin dat reclame wordt toegestaan op uitsluitend de spinnaker; de sponsoring light optie. Dus: wel sponsoruitingen toestaan, maar uitsluitend op spinnaker, en dus niet op romp, giek, genua en grootzeil. En daarmee voorkom je ook reclame stickers op de boeg bij gesponsorde evenementen.

Hoe passen we KV’s aan

Dat is ingewikkeld. Het RKO bestuur beslist niet over de KV’s. Deze kunnen alleen gewijzigd c.q. aangepast worden als het Watersportverbond een vergadering van certificaathouders bijeenroept. Uiteindelijk beslist de meerderheid op zo’n vergadering over het wijzigingsvoorstel. Lang niet alle RKO leden zijn certificaathouder, zeg maar booteigenaar. Het RKO bestuur heeft in het hele proces slechts een adviserende rol.

Resumerend

Het RKO bestuur stelt voor dat we dit zeilseizoen de discussie aangaan wat we met z’n allen willen qua sponsoring.  Houden zoals het is, dus geen reclame toestaan? Of all the way gaan volgens ISAF regel 20, dus reclame toestaan op romp, zeilen en giek? Of de sponsoring light optie, alleen reclame op de spinnaker zoals bij de Regenboog klasse? Het bestuur hoort graag bij alle contactmomenten wat RKO leden hiervan vinden. Ook overwegen we het opzetten van een enquête via onze website in het najaar.

Denk erover na! En laat het weten. Dat is de boodschap voor 2018.

 

Namens het bestuur,
Fred Dankers
Voorzitter RKO